Veel gestelde vragen en antwoorden

Hoe moet ik mijn installatie ontluchten en bijvullen?

Ontluchten

Schakel de stroom uit of trek de stekker uit het stopcontact. De pomp staat nu stil. Wacht tenminste drie minuten, zodat de lucht zich kan verzamelen in de installatiedelen. Begin bij de radiatoren op de begane grond. Open de speciale ontluchtingsventielen aan de bovenzijde (of zijkant) van de radiator en laat de lucht ontsnappen. Zodra er water uit komt het ventiel weer dicht draaien. Voer deze handeling uit bij alle radiatoren, waarbij de radiator op zolder het laatste ontlucht wordt. Controleer de stand van de manometer. Wijst deze minder dan 1.0 bar aan, dan dient de installatie bijgevuld te worden.

Bijvullen

Zet de kamerthermostaat op de laagste stand en wacht tot de thermometer op de ketel minder dan 40°C aangeeft. Zet de pomp stil door de stroom uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te trekken. Koppel de vulslang aan de koudwaterkraan van de waterleiding. Houd het andere einde van de slang even hoog als de kraan en draai de kraan voorzichtig open. De slang vult zich met water en de lucht verdwijnt uit de slang. Sluit de kraan weer. Sluit vervolgens de slang aan op het vulpunt van de installatie. Open de waterkraan en voorzichtig de kraan op de installatie. Sluit de kraan op de installatie als er voldoende druk is bereikt (2.0 bar). Sluit de waterkraan en koppel de slang af. Schakel de pomp weer in en zet de kamer- of klokthermostaat weer in de oude stand.

Moet ik een combiketel of een ketel met een losse boiler kiezen?

In acht van de tien gevallen kiezen mensen die hun cv-ketel vervangen voor een combi-ketel. Dat is een keuze die haast automatisch gemaakt wordt, hoewel in veel gevallen een royalere boiler een geschiktere oplossing zou zijn. Bijvoorbeeld voor wie graag een bad neemt maar niet overloopt van geduld. Of voor wie ontspannen onder de douche wil staan als beneden aan de afwas wordt begonnen.

Een boiler vergt weliswaar een extra investering, maar die is eenmalig en u heeft er een jaar of vijftien plezier van, want zo lang kunnen een goede HR-ketel en boiler meegaan. Als u besluit een combi-ketel te nemen, dan kunt u het beste kiezen voor een ketel met ingebouwde voorraadboiler. Niet alleen de omvang van de (ingebouwde) boiler, ook de capaciteit van de ketel (het aantal kilowatts) heeft invloed op de warmwaterprestaties. Het tapwater in combi én losse boiler wordt immers verwarmd door de HR-ketel en hoe meer vermogen de ketel heeft, hoe sneller hij dat doet.

Welke capaciteit ketel u nodig heeft voor de verwarming van uw woning, is het gemakkelijkst te bekijken aan de hand van de gasrekening. Globaal kun je zeggen dat tot een huidig gasverbruik van 3500 m3 een HR 22 volstaat, tot 4500 m3een HR 30 en daarboven een HR 43 of 65.

Wat is een mantel?

Met de mantel van de cv-ketel wordt de behuizing van de cv-ketel verstaan. Een expansievat valt dus bijvoorbeeld buiten de mantel.

Wat is een boiler?

Een elektrische boiler is eigenlijk een geïsoleerd vat, waarin een voorraad water tot 85°C verwarmd en op temperatuur gehouden wordt. Dit opwarmen gebeurt zoveel mogelijk in de uren met een lager energietarief (de nacht- en weekenduren). Afhankelijk van het warmwaterverbruik kunt u kiezen voor een 30, 50, 80 of 120 liter boiler.

Wat is een geiser?

Een geiser verwarmt het water wanneer u de warme kraan open draait, waardoor u nooit zonder warm water komt te zitten. Bij een geiser komt er daarom eerst koud water uit de kraan en daarna pas warm water.

Wij leveren diverse soorten geisers: keuken-, douche- en badgeisers. Het verschil wordt bepaald door de hoeveelheid water, die per minuut verwarmd kan worden: 2-2,5 liter bij een keukengeiser, 5-5,5 liter bij een douchegeiser en ongeveer 8-10 liter bij een bad- of comfortgeiser.

Wat is een zonneboiler?

Bij een standaard zonneboiler wordt water uit het vat door een combiketel naverwarmd. Een standaard zonneboiler kan op bijna alle moderne combi-ketels worden aangesloten, zeker als de ketel voorzien is van het gaskeurmerk NZ (naverwarmer zonne-energie).

Kan ik op al mijn radiatoren thermostatische radiatorkranen plaatsen?

Ja, dat kan. Maar er moet wel voor een goede circulatie gezorgd worden wanneer deze allemaal dichtlopen. Dit om te voorkomen dat de ketel oververhit raakt wanneer deze aanslaat en er geen circulatie is. U kunt dit bijvoorbeeld oplossen met een drukverschil overstortregelaar (DU145 of DU146).

Waarom een thermostaatkraan?

Thermostatische radiatorkranen kunnen besparing opleveren, doordat ze zorgen voor een constante temperatuur in de ruimte waarin ze zich bevinden. Zo wordt het nooit warmer dan nodig is.

Welke thermostaten zijn er?

Handbediend

Zoals de naam al zegt, wordt deze thermostaat met de hand bediend ten einde de gewenste temperatuur hoger of lager in te stellen.

Klokthermostaat

De klokthermostaat is voorzien van een tijdmechanisme. Dit kan worden geprogrammeerd om op een vooraf bepaald tijdstip de temperatuur te verhogen of verlagen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden gezorgd dat het huis op werkdagen bij het opstaan en ’s avonds bij thuiskomst comfortabel warm is. ’s Nachts en overdag, als er niemand thuis is, wordt het huis echter slechts beperkt verwarmd. De klok kan ook tijdelijk worden uitgeschakeld, zodat de temperatuur met de hand kan worden ingesteld als dit gewenst is.

Optimaliserende thermostaat

De zelfdenkende klokthermostaat zorgt ervoor dat de ketel enige tijd voordat de ingestelde temperatuur moet zijn bereikt, al aanslaat. Afhankelijk van de kamertemperatuur op dat moment kan dit korter of langer zijn, maar het resultaat is dat de kamer precies op het juiste tijdstip de gewenste temperatuur heeft.

Weersafhankelijke temperatuurregeling

Dit kan als als uitbreiding worden geïnstalleerd bij de meeste moderne thermostaten. De warmteproductie van uw cv wordt dan bepaald aan de hand van de buitentemperatuur. Het is vooral een goede oplossing als u vaak in andere kamers dan de woonkamer warmte nodig heeft. Bij een thermostaat met weersafhankelijke regeling is het wel van belang, dat de radiatoren van thermostaatkranen zijn voorzien.

Krijg ik bij een storing hulp als ik geen onderhoudscontract heb?

U kunt uiteraard altijd bellen als er een storing is en de GST-monteur zal u dan ook helpen. Indien u geen onderhoudscontract hebt afgesloten, zijn de kosten bij het verhelpen van een storing echter geheel voor uw rekening (voorrijkosten, materiaal en arbeid). Tevens dient u een abonnement af te sluiten.

Waarom is het verstandig om een service abonnement af te sluiten?

Minder kans op storingen aan uw toestel. En hebt u onverhoopt toch een storing, dan kunt u u GST 24 uur per dag bereiken. De levensduur van uw toestel wordt verlengd. Uw toestel functioneert zuiniger, waardoor het energieverbruik lager zal zijn. Uw ketel functioneert veiliger, doordat de uitstoot van schadelijke rookgassen tot een minimum wordt gereduceerd.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Het contract wordt afgesloten voor minimaal een jaar. Daarna wordt het stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar. Als u gaat verhuizen dient u dit minimaal 30 dagen voor het einde van de termijn aan te geven.

Ik kan toch gewoon mijn spaargeld gebruiken voor aanschaf van een cv-ketel?

Natuurlijk kunt u uw spaargeld besteden aan de aanschaf van een cv-ketel. Met lease kiest u echter voor extra zekerheid en extra garantie. Dan houdt u uw spaargeld achter de hand voor andere doeleinden.

Is lease niet duur vergeleken met een persoonlijke lening?

Een leasecontract is omkleed met allerlei zekerheden zoals onder andere extra garantie. Dit in tegenstelling tot een lening. Rentepercentage van een lening is veelal vergelijkbaar, maar vaak ook hoger dan het rentepercentage van een leasecontract. Looptijd van een persoonlijke lening is vaak korter, waardoor de maandlasten hoger zijn. Overigens is de betaalde rente bij een leasecontract in veel gevallen fiscaal aftrekbaar.

Kan ik altijd een leaseovereenkomst afsluiten?

Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar de financieringsmaatschappij en wordt getoetst door Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Ook vindt een telefonisch kredietinterview plaats door de financieringsmaatschappij waarbij zij een beter beeld trachten te krijgen van uw kredietwaardigheid. Op deze manier hoeft GST deze persoonlijke informatie niet op te vragen en blijft alles vertrouwelijk.

Wat zijn de fiscale consequenties?

In het maandtermijn zit een rentecomponent die aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Is de cv-ketel die in uw woning wordt geplaatst uw eigendom (woningverbetering) dan is de rente onbeperkt aftrekbaar tegen het normale inkomsten belastingtarief (32.25%, 37.85%, 42% en 52%). Huurt u een woning, dan kunt u wel een lease overeenkomst afsluiten. De rente is in dat geval echter niet fiscaal aftrekbaar.

Wat zijn de voordelen van lease?

  • Geen grote uitgave ineens.
  • U betaalt per maand een vast bedrag.
  • Betaalde rente is veelal fiscaal aftrekbaar (bij verbetering aan de eigen woning).
  • Direct eigendom

Word ik eigenaar van het toestel?

Bij lease wordt u direct eigenaar van het toestel. Ondanks het aangaan van een leasecontract, bent u van het moment van plaatsing van de ketel definitief eigenaar van uw cv-ketel. Dit is bepaald op grond van artikel 3:4 BW, artikel 5:3 BW 5:14 BW. Door natrekking is de cv-ketel direct bij de inbouw in de betrokken woning bestandsdeel van het verwarmingssysteem in die woning en daarmee ook bestandsdeel van die woning zelf.